Aanvangsgroep ZML
 
(Advertentie)
(Advertentie)

Sociaal en emotionele ontwikkeling: creëren van sfeer/rust/veiligheid/vertrouwen in het groepsklimaat, relatie tussen begeleider en kind, contact met andere kinderen, beurtwisseling, naast elkaar spelen, korte wachtmomenten, elkaar tegen komen, samen muziek maken.

 

Spel: begeleid of vrij spel, zoals zintuiglijk/sensopatisch spel, functioneel spel, manipulerend spel, combinatie spel en symbolisch spel.

(Advertentie)
(Advertentie)
Leuk en voor veel dingen te gebruiken
(Advertentie)